ד"ר פורמן זהר // zoharfurman00@gmail.com // 0504332382 // גרוזנברג 14, תל אביב //