המיתוס ושיברו // 5 מיתוסים על תרופות פסיכיאטריות שחשוב להפריך

לכולנו יש מחשבות ואמונות בנוגע לתרופות הפסיכיאטריות. חלק מהאנשים באוכלוסייה תומכים ומעודדים את השימוש בהן ואחרים חוששים ונמנעים אפילו מלהעלות את דעתם את אפשרות של נטילתן. הסטיגמה שנוצרה בעקבות סרטים על אנשים המתמודדים עם מחלה נפשית או ארגונים כדוגמת הסינטולוגיה, תרמו רבות לסטיגמה השלילית שיש לנו בנוגע לטיפול הפסיכיאטרי בכלל ולטיפול תרופתי בפרט. אבל חלק מהאמונות הללו - כלל אינן מעוגנות במציאות, חלקן הן רק בגדר מיתוס חסר כל בסיסי עובדתי. המחיר שרבים מאיתנו יצטרכו לשלם בעבור האחיזה באותם מיתוסים עשוי להיות יקר וכרוך בסבל נפשי עצום ומיותר. מידע לא מבוסס על טיפול תרופתי מרתיע רבים מלקבל טיפול מתאים, והם ממשיכים להרגיש רע ללא הצדקה, לסבול ולחוות פגיעה בתפקוד היומיומי. אז מהם המיתוסים הנפוצים? //

ד"ר פורמן זהר // zoharfurman00@gmail.com // 0504332382 // פרופ' שור 19, תל אביב //