מתי ניתן לאשפז אדם בניגוד לרצונו?

מהם המצבים הקבועים בחוק אשר מאפשרים אשפוז של אדם בניגוד לרצונו במחלקה פסיכיאטרית? מהו ההליך הכרוך בכך? ומה ניתן לעשות כדי למנוע או לקדם מצב

ד"ר פורמן זהר // zoharfurman00@gmail.com // 0504332382 // פרופ' שור 19, תל אביב //