מתי לפנות לייעוץ פסיכיאטרי?

אירגון הבריאות העולמי מגדיר מצב של "בריאות" כמצב של רווחה (Well Being) גופנית, נפשית וחברתית ולא רק היעדר מחלה. פרויד הגדיר בריאות נפשית כיכולת לעבוד ולאהוב. גם ארגון הבריאות נותן את דעתו לכך שאדם בריא הוא זה שביכולתו לנהל חיים פוריים מבחינה חברתית וכלכלית. לעומת זאת, על פי ארגון הבריאות העולמי לא קיימת הגדרה אחידה למונח "בריאות הנפש". זאת, כיוון שגורמים שונים, כגון הבדלים תרבותיים – חברתיים – משפחתיים, ערכים סובייקטיביים ותיאורטיים שונים, עשויים להשפיע על הגדרת בריאות הנפש עבור אדם ספציפי. רוב המומחים מסכימים כי המונחים "בריאות נפש" ו"מחלת נפש" אינם הפכים. במילים אחרות, העדר מחלת נפש מוכרת אינו מצביע בהכרח על בריאות נפשית. ההנחה הרווחת כיום, היא ש"בריאות", הוא מושג אוטופי, קונספט שלא ניתן ל

ד"ר פורמן זהר // zoharfurman00@gmail.com // 0504332382 // פרופ' שור 19, תל אביב //